Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Barnehager i Stjørdal - Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehager
Dropp navigasjonskoblinger
FUBS
FUBS Facebook
Vedtekter
FUBHG nasjonalt
 

 Kontaktinfo

 
 

 Kalender

 
Det er for øyeblikket ingen forestående hendelser.

Velkommen til foreldreutvalget for barnehager i Stjørdal

Leder: Stein Eggan, e-post: stein.eggan@gmail.com

Nestleder: Nina Beate Solberg Susegg

Sekretær: Sigrid Iversen

Kasserer: Ståle Thoresen

Styremedlem: Kjetil Jenssen

 
 
FUBS oppgaver og formål:
Foreldreutvalget for barnehager i Stjørdal er et partipolitisk uavhengig fellesorgan for alle foreldre med barn i barnehager i Stjørdal. FUBS skal være et samarbeidsorgan for foreldrerådene ved barnehagene i Stjørdal og ha som formål å:
1.   legge til rette for økt foreldreengasjement, for derigjennom å arbeide for at det enkelte barn skal ha et godt barnehagetilbud.
 
2.   drive informasjonsarbeid og idéskaping og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom de ulike barnehagene i kommunen.
 
3.   arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, barnehagene, administrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen og medvirke til at FAU’ene og SU’ene får en reell innflytelse i driften og utformingen av innholdet i barnehagene.
 
4.   være et høringsorgan og et rådgivende utvalg i barnehagepolitiske saker og sikre at barnehagesektoren gis nødvendig prioritet i kommunens budsjetter.

FUBS skal konsentrere sin virksomhet om større saker hvor en felles opptreden på vegne av barnehagene/FAUene er naturlig/ønskelig. Utvalget avgjør selv hvilke saker dette er etter egne forslag, forslag fra de enkelte FAU/SU eller barnehageadministrasjonen i kommunen. Sakene bør være av en slik art at de berører alle barnehagene i kommunen eller grupper av disse, men enkeltsaker av allmenn interesse som berører bare en barnehage, kan i spesielle tilfeller også behandles.
 

FUBS vedtekter

Oppdatert: 29.03.2017 07:43
 

 Referat

 
  
  
  
25.01.2015 15:51
  
25.01.2015 15:50
  
19.06.2014 21:34
  
19.06.2014 21:34
  
19.06.2014 21:33
  
08.12.2013 20:45
  
22.05.2013 14:58
  
22.05.2013 14:58
  
19.04.2013 11:03
  
25.02.2013 09:01
 

 Andre dokumenter

 
  
  
  
22.03.2017 21:57
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground