Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
Midtheim barnehage
Ansatte
Om oss
Planer, Årsplan
Grønt flagg
Foreldresamarbeid
Svarslipper
Sanger
Tradisjoner
Bilder
Hverdagsglimt
Informasjon
Når barnet er syk
Vær og klær
Planleggingsdager
Våre avdelinger
Loppekassa
Maurtua
Tomlebo
Våre turområder
Halsen skole
Lekeplasser
Nærområdet
Sandskogan
Sentrum
Stranda
Kalender
Stjørdal kommune
 

 Kontaktinfo

 
 • Nordregate 14
  7504 STJØRDAL
   
  Tlf. 74833776
   
  Avd. Loppekassa: tlf. 95278787
  Avd. Tomlebo: tlf. 95225581
  Avd. Maurtua: tlf. 95223055
   
  Åpningstid: Kl. 07.00 - 16.45 
   
  midtheim.barnehage@stjordal.kommune.no
 

 Kommende hendelser

 
Det er for øyeblikket ingen forestående hendelser.
(Flere hendelser...)

Velkommen til Midtheim barnehage

Visjon:
Jeg ser deg.
Jeg hører deg.
Jeg tar deg på alvor.
Vi er en avdelingsbarnehage med 3 avdelinger, og barn i alderen 1 - 6 år. Barnehagen er kommunal, og er kommunens eldste. Vi hadde 40 års jubileum i 2013.
 
Vårt pedagogiske fokus for inneværende barnehageår er og har vært utvikling av sosial kompetanse, med vekt på lek, glede og humor. Vi er i ferd med å gjøre en del endringer i vårt fysiske miljø, slik at vi vil dreie vårt fokus mer over på dette, og på hvilken betydning vårt fysiske miljø har for enkeltbarn og barnegruppa. Her vil Barns medvirkning ha en stor betydning.

Personalgruppen er stabil, og har ulik erfaring og kunnskap.
Vi vektlegger å gi barna varierte opplevelser og erfaringer.
 
Solunn Almli, styrer

Sammen om å få det til.jpg

Oppdatert: 06.02.2017 09:50
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground