Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Barnehager i Stjørdal - Kvislabakken barnehage
Dropp navigasjonskoblinger
Kvislabakken barnehage
Om oss
Ansatte
Avdelinger
Regnbuen
Solstrålen
Bilder
Små og store prosjekter
Informasjon
Foreldresamarbeid
Når barnet er syk
Planer
Tradisjoner/ markeringer
Vær og klær
Handlingsplan mot mobbing
Kalender
Stjørdal kommune
 

 Kontaktinfo

 
 • Vikanveien
  7512 STJØRDAL
   
  Enhetsleder Jorid Ovesen Braseth
  Telefon: 97642909/ 74833880
   
  Lilla :          47476456
  Gul:            47975668
  Rød:           47975665
  Oransje:      40438621  
  Turkis:        47459925

   
  Åpningstid: Kl. 06.45 - 16.30
  kvislabakken.barnehage@stjordal.kommune.no
 

 Kommende hendelser

 
14.08.2019 00:00 Planleggingsdag onsdag 14 august. Barnehagen er stengt. 
15.08.2019 00:00 Planleggingsdag torsdag 15 august. Barnehagen er stengt. 
29.11.2019 00:00 Planleggingsdag fredag 29 november. Barnehagen er stengt. 
(Flere hendelser...)

Velkommen til Kvislabakken barnehage

- et mangfoldig læringsverksted.


 

Årsplan 2018-2019 Kvislabakken barnehage.pdfÅrsplan 2018-20​19 Kvislabakken barnehage

Vedtekter og reglement for Stjørdal kommunes barnehager

 

Barnehagens verdigrunnlag

 

·         Bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager.
·         Hovedmål Kvislabakken barnehage: være et mangfoldig læringsverksted.
 
Med fokus på:
 
Generøsitet:      Være raus! Se ulikheter som en ressurs. Være åpen og ærlig.
 
Leik og læring: Være aktiv, prøve og feile. Bruke fantasi og gi/få utfordringer.
                           Fremme samspill, språk og kommunikasjon.
Engasjement:   Være interessert, nysgjerrig og vitebegjærlig.
 
Delaktig:          Være undrende, tilstedeværende og hjelpsom. Ta ansvar og              
                           medvirke.
 
Erfaring:           Lære av og reflektere rundt våre opplevelser. Søke ny kunnskap
                           og være i stadig utvikling til barnets beste.
 
Skape GLEDE, trivsel, trygghet og tilhørighet som er grunnlaget for en meningsfull dag!
Vi skal ha et miljø som fremmer demokrati og danning gjennom omsorg, leik læring og medvirkning.

 

Vår barnehage har fokus på å utvikle en god læringsarena. Vi ser de voksnes rolle i barnehagen som avgjørende for barnehagens kvalitet.

Vi tar utgangspunkt i barns aktivitet og nysgjerrighet for å gi barna utfordringer som gir gode muligheter for vekst og utvikling.

Vi har stor fokus på tilrettelegging av et fysisk miljø som engasjerer, gir store muligheter for læring og samarbeid. Det fysiske miljø skal være vår tredje pedagog.Fra høst 2015 og til vår 2019 er vi med i et nettverk i Stjørdal kalt "Barn og Rom". Vår barnehage skal bære preg av at det fysiske miljø endres i de ulike rom.

 

Kvislabakken barnehage er med med i et flerspråklig nettverk hvor fokuset er hvordan lærer barna norsk språk i de ulike barnehagene i kommunen.Nettverket gir oss råd og veiledning.

Avdeling Solstrålen deltar høst 2018-vår 2019 i forskninsprosjektet "Trygg før 3"-kvalitetsutvikling i barnehagen.I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere, ansatte i barnehager og i kommunen jobbe sammen for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehage.

Trygg før 3 handler om å fremme god barnehagekvalitet for de yngste barnehagebarna. Barnehagekvalitet er viktig for alle barn, men er særlig viktig for å forebygge senere vansker hos barn som lever med ulike former for risiko og belastninger.    Alle ansatte blir inkludert i prosjektet . Men det er småbarnbasene som er fokuset.

Kvislabakken barnehage har  to avdelinger med tilsammen fem baser :

 • På avdeling Solstrålen heter basene: Gul og Rød. På Gul er 1 åringene og på Rød 2 åringene.
 • På avdeling Regnbuen heter basene:Turkis,Lilla og Oransje. På Oransje og Turkis  der er 3 åringene, På  Lilla er 4-5 åringene.

Alle barn får en tilhørighet på hver sin gruppe som har sin faste base. Der blir det tilrettelagt et fysisk miljø ut i fra hva barna har behov for av materiell som utfordrer og stimulerer deres kreativitet og språk og som gir dem mulighet til å danne sosiale relasjoner. Barnehagen har også andre rom som språkrom , formingsrom, vannrom,tomlerom, teaterkrok og et stort kjøkken/allrom. Det er også et stort uterom som skal gi barna gode muligheter til motorisk utfoldelse.

Basene samarbeider i forhold til samorganisering praktisk og i pedagogisk arbeid.

Satsningsområde for Stjørdal kommune er språk og kommunikasjon.

Vi er en miljøbarnehage som bruker blant annet gjenbruksmateriell som verktøy i vårt    mangfoldige læringsverksted.


Barnehagen er nabo til Kvislabakken barneskole.
Vi benytter oss av skolens uteområde og de ulike turområder i nærmiljøet.

 

Jorid Ovesen Braseth
styrer    ​​​​​​​​​​​

Januar  2019

                                                                         Sammen om å få det til.jpg​​​​​​​​​​​

Oppdatert: 31.05.2019 14:46
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground