Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Barnehager i Stjørdal - Kvislabakken barnehage
Dropp navigasjonskoblinger
Kvislabakken barnehage
Om oss
Ansatte
Avdelinger
Regnbuen
Solstrålen
Bilder
Små og store prosjekter
Informasjon
Foreldresamarbeid
Når barnet er syk
Planer
Tradisjoner/ markeringer
Vær og klær
Handlingsplan mot mobbing
Kalender
Stjørdal kommune
 

 Kontaktinfo

 
 • Vikanveien
  7512 STJØRDAL
   
  Enhetsleder Jorid Ovesen Braseth
  Telefon: 97642909/ 74833880
   
  Lilla :          47476456
  Gul:            47975668
  Rød:           47975665
  Oransje:      40438621  
  Turkis:        47459925

   
  Åpningstid: Kl. 06.45 - 16.30
  kvislabakken.barnehage@stjordal.kommune.no
 

 Kommende hendelser

 
30.11.2018 00:00 Planleggingsdag 30 november 2018. Barnehagen er stengt. 
(Flere hendelser...)

Velkommen til Kvislabakken barnehage

- et mangfoldig læringsverksted.


 

 Årsplan 17-18

Vedtekter og reglement for Stjørdal kommunes barnehager

 

 

Vår barnehage har fokus på å utvikle en god læringsarena. Vi ser de voksnes rolle i barnehagen som avgjørende for barnehagens kvalitet.

Vi tar utgangspunkt i barns aktivitet og nysgjerrighet for å gi barna utfordringer som gir gode muligheter for vekst og utvikling.

Vi har stor fokus på tilrettelegging av et fysisk miljø som engasjerer, gir store muligheter for læring og samarbeid. Det fysiske miljø skal være vår tredje pedagog.Fra høst 2015 og til vår 2017 er vi med i et nettverk i Stjørdal kalt "Barn og Rom".

Kvislabakken barnehage har  to avdelinger med tilsammen fem baser :

 • På avdeling Solstrålen heter basene: Gul og Rød. På Gul er 1 åringene og på Rød 2 åringene.
 • På avdeling Regnbuen heter basene:Turkis,Lilla og Oransje. På Oransje og Turkis  der er 3 åringene, På  Lilla er 4-5 åringene.

Alle barn får en tilhørighet på hver sin gruppe som har sin faste base. Der blir det tilrettelagt et fysisk miljø ut i fra hva barna har behov for av materiell som utfordrer og stimulerer deres kreativitet og språk og som gir dem mulighet til å danne sosiale relasjoner. Barnehagen har også andre rom som språkrom , formingsrom, vannrom og et stort kjøkken/allrom. Det blir også et stort uterom som skal gi barna gode muligheter til motorisk utfoldelse.

Basene samarbeider i forhold til samorganisering praktisk og i pedagogisk arbeid.

Satsningsområde for Stjørdal kommune er språk og kommunikasjon.

Vi er en miljøbarnehage som bruker blant annet gjenbruksmateriell som verktøy i vårt    mangfoldige læringsverksted.


Barnehagen er nabo til Kvislabakken barneskole.
Vi benytter oss av skolens uteområde og de ulike turområder i nærmiljøet.

 

Jorid Ovesen Braseth
styrer    ​​​​​​​​​​

Aug 2018

                                                                         Sammen om å få det til.jpg​​​​

Oppdatert: 03.09.2018 08:18
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground