Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Dropp navigasjonskoblinger
Forradal barnehage
Ansatte
Om oss
Informasjon
Foreldreinformasjon
Når barnet er syk
Tradisjoner
Vær og klær
Bilder
Bilder fra hverdagen
Turbilder
Avdelinger
Storfossen
Småfossan
Turområder
Ekornskogen
Eventyrskogen
Storfossen
Kalender
Stjørdal kommune
 

 Kontaktinfo

 
 • 7520 HEGRA
   
  Enhetsleder: Toril Rødde
  Tlf. 74 80 20 80 
  980 16 410 (mobil Toril)
  908 97 320 (barnehage mobil)
   
  Åpningstider
  Kl. 07.00 - 16.45
  toril.irene.rodde@stjordal.kommune.no

Om oss

 

Satsningsområder 2016/17:

- Vennskap

- Miljøet som den 3. pedagog

-Språk

Vi vil fortsette å jobbe med vennskap. Dette er et stort, omfattende og ikke minst viktig tema som krever mye tid. Vennskap er å gi barna sosial kompetanse i samhandling med andre. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barnet seg selv å kjenne. Derfor velger vi å jobbe videre med temaet. 

Vi skal tilrettelegge miljøet på en slik måte at barnet får mulighet til å utvide sin erfaringsbakgrunn, leke, lære og mestre i samhandling med andre barn i ulik alder i et miljø som gjør det nysgjerrig og motivert til å lære mer.

Vi skal hele tiden jobbe for å skape gode fysiske møteplasser på avdelingene, hvor barna får utfolde seg sammen i et best mulig stimulerende miljø. Barnehagen er med på et prosjekt "Barn & Rom, Stjørdal, sammen med fire andre barnehager. Prosjektet handler om å lage gode møteplasser for barna, refleksjon og inspirasjon i grupper med de andre barnehagene der vi diskuterer hvordan å lage gode møteplasser og løsninger for barna i det fysiske miljøet..

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold fordi dette legger fundamentet for barnets samhandling med sin omverden. Barna skal få positive opplevelser og erfaringer knyttet til å kommunisere, uttrykke seg og forstå andre.

 
 

 

 

 

Oppdatert: 03.02.2017 15:08
 
Stjørdal kommune
STJØRDAL KOMMUNE

7501 Stjørdal. Telefon: 74833500. E-post postmottak@stjordal.kommune.no

enableBackground