Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
I Meråker har vi to kommunale barnehager. Tilbudet er attraktivt, og vi har 100% barnehagedekning.​​
I Stjørdal har vi 11 kommunale barnehager som varierer i størrelse fra 1-6 avdelinger og er geografisk spredt i kommunen.
I Tydal har vi en kommunal barnehage. Barnehagen har to avdelinger, begge lokalisert i Ås sentrum. Vi har full barnehagedekning.
Aktuelt
Søk barnehageplass
Om bhgnett.no
Meråker kommune Meråker kommune
www.meraker.kommune.no
Stjørdal kommune Stjørdal kommune
www.stjordal.kommune.no
Tydal kommune Tydal kommune
www.tydal.kommune.no
Denne siden legges ned. Du vil finne relevant informasjon på kommunens egne nettsider.

)

enableBackground