Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
I Meråker har vi to kommunale barnehager. Tilbudet er attraktivt, og vi har 100% barnehagedekning.​​
I Stjørdal har vi 11 kommunale barnehager som varierer i størrelse fra 1-6 avdelinger og er geografisk spredt i kommunen.
I Tydal har vi en kommunal barnehage. Barnehagen har to avdelinger, begge lokalisert i Ås sentrum. Vi har full barnehagedekning.
Aktuelt
Søk barnehageplass
Om bhgnett.no
Stjørdal kommune lanserte sin barnehageportal bhgnett.no i 2009. Dette er en portal som inneholder barnehagenes hjemmesider og felles informasjon. I 2011 ble Meråker kommune med, og i 2014 ble Tydal kommune med i løsningen.

 

Innlogging INNSIDA (ansatte)

enableBackground